מה מייחד את בית ספר אחווה?

בית ספר אחווה נמצא בלב שכונת וואדי אלנסנאס .

מספר התלמידים שלומדים בבית הספר: 258

מדד הטיפוח :9.95

בית ספר אחווה שם בראש מעיינו את טיפוח תלמידיו, והכנתם כבוגרים עצמאיים. לשם השגת מטרה זו התחלנו

בטיפוח סביבות הלמידה לשם פדגוגיה אחרת, דיפרנציאלית ואינטר דיציפלינרית תוך התייחסות לתחום החברתי רגשי

לחיזוק וטיפוח מיומנויות ומתן מענים מותאמים לכלל התלמידים.

בנוסף לכך בית הספר משלב חוגי העשרה שונים להשגת המטרות שציינו לעל , חוגים כמו:

צילום, רחפניים, הרופא הצעיר, המדען הצעיר, רובוטיקה עיצוב תכשיטים רובוטיקה ועוד.

כניסה למערכת